Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği’nin (AB) hukuk sistemini düzenleyen hukuk dalıdır. AB üye devletlerinin hukuk sistemlerinin yanı sıra, AB’nin kendine özgü hukuk kuralları, yargı organları ve prosedürleri de bulunmaktadır.

AB hukukunun temelini AB Antlaşmaları oluşturur. Bu antlaşmalar, AB’nin amaçlarını, yetkilerini ve kurumlarını belirler. AB hukuku, Avrupa Adalet Divanı tarafından yorumlanır ve AB üye devletleri tarafından uygulanır. AB hukuku, üye devletlerin hukuk sistemleri ile uyumlu olmak zorundadır.

AB hukuku birçok alanda uygulanır, örneğin, iş hukuku, tüketici hukuku, çevre hukuku, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku, kamu ihale hukuku, vergi hukuku, uluslararası ticaret hukuku ve daha pek çok alanda.

AB hukuku, Avrupa Birliği’nin amacı olan Avrupa entegrasyonuna katkıda bulunur. Avrupa Birliği’nin ortak hukuk sistemi, Avrupa’daki ticaret, iş ve yatırım faaliyetleri için önemli bir güvence sağlar. AB hukuku ayrıca AB vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini de korur.

Avrupa Birliği hukukunun karmaşıklığı ve genişliği, uzmanlık gerektiren bir alandır. AB hukuku konusunda uzman avukatların yardımı, AB hukuku ile ilgili tüm konularda danışmanlık sağlar.