Borçlar Hukuku, kişilerin birbirleriyle olan maddi ilişkilerindeki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, iş hayatında ve günlük yaşamda karşılaşılan birçok sorunu ve uyuşmazlığı çözümlemektedir. Borçlar Hukuku, alacaklılarla borçlular arasındaki ilişkileri ve sözleşmeleri düzenlemekte, alacakların tahsili ve borçların ödenmesi ile ilgili konuları da kapsamaktadır.

Borçlar Hukuku’nda en sık rastlanan konulardan biri olan sözleşmeler, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen en temel araçtır. Bu nedenle, birçok hukuki uyuşmazlık sözleşmelerden kaynaklanmaktadır. Borçlar Hukuku, sözleşmelerin kurulması, ifası, sona erdirilmesi ve sözleşme hükümlerinin yorumlanması gibi konularda da hukuki çözümler sunar.

Borçlar Hukuku, tüketici hakları gibi güncel konulara da odaklanmaktadır. Tüketicilerin korunması ve tüketici haklarının korunması konularında düzenlemeler yapmakta, tüketicilerin mağduriyetini önlemek için çeşitli önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Borçlar Hukuku aynı zamanda haksız fiillerin tazmini gibi konuları da kapsamaktadır. Bu konuda, bir kişinin başka bir kişiye zarar vermesi durumunda, zarar gören kişiye tazminat ödenmesi gerektiği düzenlenmektedir.

Sonuç olarak, Borçlar Hukuku, kişilerin maddi ilişkilerindeki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, iş hayatında ve günlük hayatta karşılaşılan birçok sorunu çözmeye yönelik bir hukuk dalıdır. Sözleşmelerin kurulması, ifası, sona erdirilmesi, tüketicilerin korunması, haksız fiillerin tazmini gibi konular bu hukuk dalının ilgilendiği temel konular arasındadır.