Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Hizmet Verdiğimiz Hukuk Alanları

Hukuk Büromuzun uzmanlaştığı alanlar

Aile Hukuku

Aile Hukuku, bireylerin evlenme, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı ve miras gibi konularda haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Temel...

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku, bir devletin yönetim yapısını, vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirleyen ve Anayasa ile ilgili hukuk dalıdır. Anayasa, bir ülkenin...

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği'nin (AB) hukuk sistemini düzenleyen hukuk dalıdır. AB üye devletlerinin hukuk sistemlerinin yanı sıra, AB'nin kendine...

Bankacılık Hukuku

Bankacılık hukuku, finansal kurumların faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu kurumlar arasında bankalar, kredi birlikleri, faktoring şirketleri ve sigorta şirketleri gibi...

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, bilgi teknolojileri ve internet kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığı bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, günümüzde giderek artan...

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, kişilerin birbirleriyle olan maddi ilişkilerindeki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, iş hayatında ve günlük...