Havacılık Hukuku, havacılık sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Havacılık sektörü, sivil ve askeri havacılık olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır ve her iki alanda da farklı hukuk düzenlemeleri uygulanır. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumların uyması gereken yasal düzenlemeler, havacılıkta güvenlik, havacılıkta çevre ve havacılıkta hizmet kalitesi gibi temel konuları kapsar.

Havacılık Hukuku’nun ana amacı, havacılık sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumların haklarını korumak, hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörün güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçla, havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin lisanslandırılması, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği gibi konular düzenlenir. Ayrıca, havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, yolcuların haklarını koruyacak şekilde hareket etmeleri, uçuş iptali veya gecikmeleri gibi durumlarda yolculara tazminat ödemeleri gerekmektedir.

Havacılık Hukuku’nun bir diğer önemli alanı, havacılık kazalarının araştırılması ve kazalardan kaynaklanan tazminat taleplerinin yönetimidir. Havacılık kazalarında, kurumların sorumlulukları, tazminat hakları ve kaza sonrası işlemler hakkında detaylı düzenlemeler bulunmaktadır.

Havacılık sektörü, küresel bir sektör olduğu için, uluslararası havacılık hukuku da önemlidir. Uluslararası havacılık hukuku, havacılık sektöründe faaliyet gösteren ülkelerin yasal düzenlemelerinin yanı sıra, uluslararası düzenlemeleri de içermektedir. Bu düzenlemeler, hava taşımacılığı, gümrük işlemleri, vergilendirme ve güvenlik gibi konuları kapsamaktadır.

Sonuç olarak, Havacılık Hukuku, havacılık sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ve sektörün güvenliğini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeleri içeren önemli bir hukuk dalıdır. Havacılık sektörü hızla gelişmekte ve bu nedenle Havacılık Hukuku da sürekli olarak güncellenmektedir.