İcra hukuku, borçlu kişilerin borçlarını ödemeleri durumunda hukuki sürecin sona erdirilmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. İcra hukuku, borçlar hukuku ve iş hukuku gibi alanlarla yakından ilişkilidir. Borçlu kişinin borcunu ödememesi durumunda, alacaklı tarafından icra takibi yapılabilir ve borçlu kişinin malvarlığına icra işlemi uygulanabilir. Bu işlemler, icra müdürlükleri tarafından yürütülür.

İcra takibinin başlatılması için alacaklının, alacağını belgeleyen bir takım evrakları hazırlaması gerekmektedir. Bu evraklar, icra müdürlüğüne verilerek icra takibi başlatılır. İcra takibi sonucunda, borçlu kişinin malvarlığına haciz işlemi uygulanabilir. Haciz işlemi, borçlu kişinin malvarlığındaki belirli varlıkların alacaklı tarafından satışa çıkarılmasıyla gerçekleştirilir.

İcra hukuku, borçlu kişinin haklarını korumak için bir takım düzenlemelere sahiptir. Örneğin, icra takibine karşı borçlu kişi tarafından bir itirazda bulunulabilir. İtiraz durumunda, icra takibi durdurulur ve konu mahkemeye taşınır. Borçlu kişi, itirazı delillerle destekleyerek icra takibinin haksız olduğunu kanıtlamaya çalışır.

İcra hukuku, herhangi bir borçlunun karşılaşabileceği bir durum olduğu için herkesin bilmesi gereken bir hukuk dalıdır. Bu sayede, borçlular haklarını savunabilir ve haksız yere icra takibi yapılmasını önleyebilirler. Alacaklılar da, icra takibinin nasıl yapılacağına dair yasal düzenlemelere hakim olarak işlemlerini doğru şekilde yapabilirler.