İdare Hukuku, bir devletin ve kamu kurumlarının işleyişini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dalın temel amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve hukuk devletinin gereği olan idari işlemlerin hukuki güvence altında yapılmasıdır. İdare Hukuku, genel olarak devlet ile birey arasındaki ilişkileri düzenler ve idari işlemlere ilişkin hukuki sorunların çözümünü sağlar.

İdare Hukuku’nun ana konuları arasında idari işlem, idari sözleşme, kamu hizmetleri, kamu düzeni, kamu malları, kamu görevleri, kamu kurumları, idari yargı ve idari usul yer almaktadır. Bu konuların her biri, hukuk devletinin temel prensipleri doğrultusunda düzenlenir.

İdare Hukuku’nun en temel kavramları arasında idarenin yargı denetimi, idarenin doğrudan yürütme yetkisi, idari eylemlerin hukuki niteliği, idari işlemlerin nesnesi, idari sözleşmelerin niteliği, kamu hizmetleri, kamu malları, kamu kurumları, idari yargı yolu, idari işlemlerin şekli ve süresi gibi konular yer alır.

İdare Hukuku, diğer hukuk dalları ile de sıkı bir ilişki içindedir. Özellikle İdare Hukuku ile İş Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu hukuk dalları, birbirlerine bağlıdır ve bir sorunun çözümü için birden fazla hukuk dalına başvurulması gerekebilir.

Sonuç olarak, İdare Hukuku bir devletin ve kamu kurumlarının işleyişini düzenleyen ve kamu hizmetlerinin hukuki güvence altında yürütülmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, idari işlemlere ilişkin hukuki sorunların çözümünü sağlar ve diğer hukuk dalları ile yakın bir ilişki içindedir.