Medeni Usul Hukuku, sivil hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanacak yargılama usullerini düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Hukuk sistemi açısından önemli bir yer tutan Medeni Usul Hukuku, dava açılmasından itibaren davaların sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamaları kapsar.

Bu hukuk dalı, mahkemelerin işleyişini, davaların açılması, yargılama esasları, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, kararların verilmesi gibi konuları düzenler. Medeni Usul Hukuku, yargılamanın hızlı, adil ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlar.

Türk Hukuk sistemi açısından Medeni Usul Hukuku, özellikle Türk Medeni Kanunu’na dayanır. Bu kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, mahkemelerin işleyişi, yargılama usulleri, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi konular düzenlenir.

Medeni Usul Hukuku, sadece mahkeme kararlarına ilişkin değildir. Aynı zamanda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak adlandırılan arabuluculuk ve tahkim gibi yöntemleri de içerir. Bu yöntemler, mahkeme dışında uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlar ve hızlı, ekonomik ve özellikle işletmeler için uygun bir çözüm yöntemi olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, Medeni Usul Hukuku, sivil hukuk alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde kullanılan yöntemleri ve usulleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda yapılan düzenlemeler, adil ve hızlı bir yargılama sürecinin sağlanmasına yardımcı olurken, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da sunar.