Medya hukuku, gazete, dergi, televizyon, radyo, internet, sosyal medya gibi iletişim araçlarının kullanımı sırasında doğan hukuki konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İletişim özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi temel hakları da kapsayan medya hukuku, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve hukukun üstünlüğü prensiplerine uygun davranışları öngörür.

Medya hukukunun temel konuları arasında haber ve yayınların içeriğinin denetimi, medya kuruluşlarının faaliyetlerinin denetlenmesi, telif hakları, reklam ve sponsorluk gibi konular yer alır. Haber ve yayınların içeriğinin denetimi, ifade özgürlüğü ile diğer hakların korunması arasında bir denge kurulmasını gerektirir. Bu nedenle, hukuki düzenlemeler bu dengeyi gözetmeye çalışır.

Medya hukuku, sadece medya kuruluşları ve gazetecileri değil, aynı zamanda yayınlanan haberlerde adı geçen kişileri de korur. İfade özgürlüğü, kişilerin itibarına zarar veren, özel hayatlarını ihlal eden veya hakaret içeren yayınları da kapsar. Bu nedenle, medya hukuku, kişilerin haklarını koruyan düzenlemeler içerir.

Son dönemlerde, sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte medya hukukunun kapsamı da genişlemiştir. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar, telif hakları, reklam ve sponsorluk, ifade özgürlüğü gibi konularda hukuki düzenlemeleri gerektirmiştir. Bu nedenle, medya hukuku, geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra, sosyal medya platformları üzerinden yapılan yayınları da kapsar hale gelmiştir.

Medya hukuku, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün korunması gibi temel hakları kapsadığı için, demokratik bir toplum için önemlidir. Medya kuruluşlarının faaliyetlerinin düzenlenmesi, haber ve yayınların içeriğinin denetlenmesi, telif hakları gibi konuların hukuki düzenlemelerle ele alınması, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması açısından da önemlidir.