Miras hukuku, ölen kişinin malvarlığına ilişkin hukuki düzenlemeleri kapsar. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen miras hukuku, mirasçıların belirlenmesi, mirasın paylaşımı, mirasın reddi, mirasçılık sıfatının kaybedilmesi, mirasın temliki gibi konuları içerir.

Miras, ölen kişinin malvarlığından geriye kalan kısmın kanuni mirasçıları arasında bölüştürülmesi işlemidir. Kanuni mirasçılar, ölen kişinin çocukları, eşi ve diğer yakınlarıdır. Miras hukuku, mirasçılık sıfatının belirlenmesi, miras paylaşımının yapılması, mirasın reddedilmesi, mirasın temliki, miras sözleşmesi gibi konuları düzenler.

Miras hukuku davaları, Türk Medeni Kanunu ve Medeni Yargılama Kanunu’na göre açılır. Miras davalarında delil toplama süreci, mirasçılık sıfatının tespiti, miras paylaşımının yapılması, mirasın reddedilmesi ve mirasın temlik edilmesi gibi konuları içerir.

Miras hukuku, ölen kişinin malvarlığına ilişkin önemli bir konudur. Bu nedenle, mirasçılık sıfatının belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda hukuki destek almak önemlidir. Bu konuda avukatlardan destek almak, miras davalarında başarılı sonuçlar almak için önemlidir.