Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigorta şirketleriyle ilgili hukuki konuları ele alan bir hukuk dalıdır. Bu alanda, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sonlandırılması gibi birçok konu yer almaktadır.

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinin kurulması ve uygulanması aşamalarında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Sigorta sözleşmelerinde, sigorta şirketinin sorumluluğu, prim ödeme koşulları, sigorta bedeli gibi konular açıkça belirtilir. Sigorta hukuku, sigorta şirketleriyle müşterileri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde de önemli bir role sahiptir.

Sigorta hukuku, ayrıca sigorta sözleşmelerinin yanı sıra sigorta şirketlerinin faaliyetlerini de düzenlemektedir. Sigorta şirketleri, belirli bir sermayeyle faaliyet göstermek zorundadırlar ve faaliyetlerini sigorta hukukuna uygun şekilde yürütmekle yükümlüdürler.

Sonuç olarak, sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigorta şirketleriyle ilgili konuları düzenleyen ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sonlandırılması gibi konuların yanı sıra sigorta şirketlerinin faaliyetlerini de düzenlemektedir.