Şirketler Hukuku, ticaret hukuku içinde yer alan ve ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen Şirketler Hukuku, ticari işletmelerin kuruluşundan sonlandırılmasına kadar olan süreçte uygulanır.

Şirketler Hukuku, ticari işletmelerin kuruluş şekillerini, ortakların hak ve sorumluluklarını, sermaye yapısını, yönetim organlarını, kar dağıtımı ve temettü ödeme gibi konuları düzenler. Ayrıca, şirket birleşmeleri, devralmaları ve tasfiyeleri gibi işlemleri de kapsar.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, en yaygın şirket kuruluş biçimleri anonim şirketler, limited şirketler ve kooperatiflerdir. Anonim şirketler, hisse senetleri ile sermaye payı belirtilen ve pay sahiplerinin sorumluluğunun sınırlı olduğu şirketlerdir. Limited şirketler ise ortakların sorumluluğunun sınırlandırıldığı, ancak hisse senetleri yerine pay belgelerinin bulunduğu şirketlerdir. Kooperatifler ise ortakların bir araya gelerek belirli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri şirketlerdir.

Şirketler Hukuku’nun temel amacı, ticari işletmelerin hukuki yapılarının düzenlenmesi ve güvence altına alınmasıdır. Bu sayede işletmeler, faaliyetlerini güvenli ve istikrarlı bir şekilde sürdürebilirler. Aynı zamanda, şirketlerin çalışanları, hissedarları ve diğer taraflar arasındaki hak ve sorumluluklar da netleştirilmiş olur.

Türkiye’de şirketler hukuku alanında uzman avukatlar ve danışmanlar bulunmaktadır. Bu uzmanlar, ticari işletmelerin kuruluşundan sonlandırılmasına kadar olan süreçte gerekli olan hukuki desteği sağlarlar. Ayrıca, şirketlerin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan işlemlerin yapılmasında da yardımcı olurlar.