Su hukuku, su kaynakları, su kullanımı, su kalitesi, su yönetimi ve suyun doğru şekilde tahsis edilmesi gibi konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve doğal kaynakların korunması için önemlidir.

Türkiye’de su hukuku, Anayasa, Su Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenir. Su hukukunun amacı, suların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımını teşvik etmek, su kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların korunmasını sağlamaktır.

Su hukuku, su kaynaklarının tahsisi ve kullanımı için uygun mekanizmaları düzenler. Bu mekanizmalar, suyun kamu yararına yönetilmesi, su hakkı sahiplerinin haklarının korunması, suyun sürdürülebilir şekilde kullanımı ve çevrenin korunmasını sağlamaya yöneliktir.

Türkiye’de su hukuku, özellikle tarımsal sulama, sanayi kullanımı ve içme suyu sağlanması gibi alanlarda büyük önem taşır. Tarımsal sulama için su tahsisinde önemli olan, suyun verimli şekilde kullanılması ve israfın önlenmesidir. Sanayi alanında ise, suyun doğru şekilde kullanılması ve su kirliliğinin önlenmesi büyük önem taşır. İçme suyu sağlanması için ise suyun kalitesinin korunması ve uygun yöntemlerle arıtılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, su hukuku, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, suyun adaletli şekilde tahsisi ve doğal kaynakların korunması için önemli bir hukuk dalıdır. Bu alan, su kaynaklarının korunması, verimli kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili politika ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yardımcı olur.