Ticaret hukuku, işletmelerin kuruluşundan itibaren ticari faaliyetlerini yürütmelerinde ve hukuki işlemlerini gerçekleştirmelerinde uymaları gereken kuralların bütünüdür. Türk hukuk sistemi içinde önemli bir yeri olan ticaret hukuku, ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde ve ticari işlemlerde hukuki güvencenin sağlanmasında büyük bir rol oynar.

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin kuruluş ve yönetim şekilleri, şirketlerin türleri ve sermaye yapıları, ticari sözleşmeler, ticari defterlerin tutulması, ticari davalar ve tahkim gibi konuları içerir. Ayrıca, tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, rekabet hukuku, vergi hukuku, deniz ticareti, havayolu taşımacılığı, uluslararası ticaret hukuku ve benzeri konular da ticaret hukukunun alt dalları olarak ele alınır.

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerin özellikleri nedeniyle özel bir hukuk alanıdır. Ticari işlemlerde taraflar arasındaki ilişki, devletin düzenleyici rolü ve ticari riskler gibi unsurlar, ticaret hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran özelliklerdir.

Ticaret hukuku, ticaret hayatının gelişmesiyle birlikte sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, ticari işletmelerin ve tüccarların güncel ticari faaliyetlerine uygun şekilde düzenlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Türk ticaret hukuku da, düzenli olarak yenilenen ticari işlemler ve pratiklerin ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir.