Yazılı hukuk, hukukun kaynaklarından biridir ve hukuki düzenlemelerin yazılı bir şekilde ifade edildiği hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, yasa, yönetmelik, tüzük, kararname gibi resmi belgeleri ve ayrıca mahkeme kararlarını içerir. Yazılı hukuk, hukukun uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır çünkü hukuki düzenlemelerin yazılı hale getirilmesi, hukukun belirgin ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlar.

Yazılı hukuk, hukukun belli bir konuda düzenlenmesinde kullanılan resmi belgelerin düzenlenmesi, yorumlanması ve uygulanmasını kapsar. Bu belgeler, hukuki düzenlemenin özünü oluşturur ve hukukun uygulanmasında önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, hukuki düzenlemelerin yazılı hale getirilmesi, hukukun etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Yazılı hukuk, hukukun temel kavramları, hukukun kaynakları, hukuki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve yürürlükten kaldırılması, hukuki yorumlama ve hukukun uygulanması gibi konuları kapsar. Ayrıca, yazılı hukukun kaynakları arasında yargı kararları da yer almaktadır. Bu kararlar, hukuki düzenlemelerin yorumlanmasında ve uygulanmasında yol gösterici niteliktedir.

Yazılı hukuk, hukukun uygulanmasında önemli bir rol oynar ve hukukun güncellenmesinde ve geliştirilmesinde de etkili olur. Hukuki düzenlemelerin yazılı hale getirilmesi, hukukun belirgin ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlar. Bu da hukukun uygulanması ve geliştirilmesi açısından önemlidir.